Patentkvalitet

Ett hantverk

Att utforma patentansökningar är ett hantverk och många parametrar måste beaktas för att en patentansökan ska resultera i ett bra, solitt patentskydd.

Optimalt skyddsomfång

Den som utformar en patentansökan måste definiera önskat skyddsomfång som ska anpassas till tidigare känd teknik. Skyddsomfånget bestämmer vilka tekniska lösningar som omfattas av ett beviljat patent. Ett patent kan utformas för att skydda en specifik teknisk lösning. I många fall är det dock mer värdefullt att skydda den grundläggande tekniska principen för uppfinningen för att få skydd för ett flertal tekniska lösningar och varianter.

Rätt från början

Då det finns mycket begränsade möjligheter att korrigera en patentansökan i efterhand gäller det att göra rätt från början. Utöver formulering av skyddsomfånget ska uppfinningen beskrivas på ett utförligt och korrekt sätt i en teknisk beskrivning och figurer. Ofta kan till synes små detaljer bli helt avgörande för huruvida en patentansökan resulterar i ett beviljat patent som ger ett starkt skydd eller inte.

Erfarenhet

Vi har under vår tid i patentbranschen utarbetat hundratals patentansökningar, drivit åtskilliga patentansökningar till patent i olika länder och byggt upp gedigen erfarenhet genom återkommande kontakter med olika länders patentmyndigheter. Vi har också utvärderat ett stort antal patent från en rad ledande företag med avseende på patentens skyddsomfång och sannolikheten att produkter gör intrång i dessa patent.

Stor omsorg

Baserat på dessa erfarenheter och aktuell rättspraxis utformar vi med stor omsorg patentansökningar som ska ge ett så optimalt skydd som möjligt och underlätta en effektiv hantering av ärendet vid patentmyndigheten fram till beviljande av ett patent.

Patent kvalitet